Електронен термометър  МИКРОЛАЙФ 1751

Електронен термометър МИКРОЛАЙФ 1751

424
На склад
13,00 лв.
С вкл. данък 2-3 дни

Термометърът биберон е предназначен само за орално (през устата) измерване на температурата на тялото при деца до 3-годишна възраст (бебета).
Минималното време на измерване, включително до появата на сигнален тон ("бип"), да се спазва без изключение!

Описание

Термометърът не е приспособен за продължително използване в качеството си на биберон.
Термометърът трябва да бъде защитен от прегряване и удари!
Избягвайте температурата на околната среда да бъде повече от 60°С. НИКОГА не изварявайте термометъра.
Забранява се отварянето на термометъра. Смяната на батериите е невъзможна с цел безопасност.
За почистване на термометъра се допуска да бъдат използвани само тези дезинфекционни средства, които са посочени в раздела "Почистване и дезинфекция". При потапяне в течно дезинфекционно средство термометърът трябва да бъде в цяло състояние (неповреден, неразглобен).


Внимание! Термометърът има батерия с продължително действие (смяната е невъзможна). При
утилизация на батерията трябва да бъдат спазени местните изисквания за утилизация на отпадъците.
Не е необходимо да бъде извършена верификация на точността на измерителните показания по време на ползването на термометъра (срок на действие 3 години, ограничен заради срока на действие на батерията).

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕРМОМЕТЪРА
Термометърът се включва като натиснете бутона, разположен над дисплея: кратък звуков сигнал сигнализира включването на термометъра. Извършва се тестване на дисплея. След това, при температура на околната среда под 32 °С, в десния горен ъгъл на дисплея се появява символ "L" и мигащ знак "С". Това означава, че термометърът е готов за работа.

ФУНКЦИОНАЛЕН ТЕСТ
Всеки път след включване на термометъра се извършва автоматичен тест относно неговите функционални способности. При намиране на функционални проблеми (погрешни измервания) на дисплея се появява индикация "ERR" и по-нататъшните измервания стават невъзможни. В такъв случай термометърът трябва да бъде сменен.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМОМЕТЪРА
Внимавайте по време на измерването детето да задържа термометъра - биберон в устата си и тя по възможност да бъде затворена. Нормалната продължителност на измерване е около 5 минути. В процеса на измерване се извършва непрекъснато изобразяване на  отчетената температура. Символът "С" мига през цялото време. Ако се включи звуковата сигнализация (10 пъти прозвучи сигнал бип - бип") и символ "С" престане да мига, измереното повишаване на температурата в този момент е не по-малко от 0,1 °С за 32 секунди.

Внимание! По време на всяко измерване, особено при кърмачетата, определени външни фактори могат да окажат влияние на точността на измерване. Обърнете внимание на точка "Важни инструкции относно безопасността!". След измерване до изключването на прибора на дисплея ще се индикира максималната измерена температура. За да се увеличи жизнения цикъл на батерията, препоръчваме да изключвате термометъра след неговото използване с кратко натискане на  бутона - манипулатор. Ако това не бъде извършено, термометърът се изключва автоматично след около 10 минути.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип: Термометър с максимални показания;
Диапазон на измерване: 32,0°С - 43,9°С;
Темп. < 32,0°С: дисплей "L" (прекалено ниска температура);
Темп. > 43,9°С; дисплей "H" (прекалено висока температура);
Точност на измерване: +-0,1°С в диапазон от 34°С до 42°С при температура на околната среда от 18°С до 28°С
Самоконтрол: Автоматичен вътрешен функционален тест при контролен показател  37.0 °С.  При  отклонение повече  от 0.1 °С  се изобразява показание "ЕRR" (грешка);
Дисплей: Течнокристален   дисплей   (LCD)   с   три   цифр. позиции. Минимална еличина на изобразяване: 0,1°С;
Звуков сигнал: Сигналът показва готовността на  термометъра  за използване, а също така за съобщение, че повишаването на температурата е по-малко от 0.1 °С/32 секунди;
Температура на съхранение: От -10°С до +60°С;
Батерия: 1,5/1,55 V;
Стандарти: ЕN 12470-3:2000 г. Clinical Thermometers

Подробности за продукта

Мнения

Няма мнения

Още 16 продукта в същата категория:

Добавихте продукт в списъка си любими продукти
Продукта е добавен за сравнение