Кликнете за още продукти.
Не бяха намерени продукти.

В тази страница ще наричаме продуктите за хората със специални потребности "Помощни средства".

Помощните средства се предоставят от лицензирани търговци на дребно. НЗОК е определила суми по спесификация, които заплаща на търговците на дребно, вместо хората с увреждания, за помощни средства и медицински изделия. При част от продуктите, определените от НЗОК суми не достигат, за да покрият до 100% стойността на помощните средства и медицински изделия и е възможно частично доплащане от страна на лицето, за да се получи помощното средство или медицинско изделие.

Ние сме лицензирана фирма с Удостоверение за Регистрация №028/04.09.2007 година, издадено от Министерство на Труда и Социалната Политика - Агенция за Хората с Увреждания и има слючен договор с НЗОК за предоставяне на помощни средства и медицински изделия на нуждаещите се лица.

Предлагаме Ви възможност за разясняване на процедурата за получаване на безвъзмездна помощ от НЗОК за закупуване на помощни средства. Ако позвъните на телефон 042 910138 или 0883209040, нашите консултанти ще Ви обяснят с подробности какво е необходимо да направите, за да получите помощнo средство или медицинско изделия.

От 01.07.2022г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) официално пое процеса по договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (накратко ПСПСМИ) от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Какви предимства носи на хората с увреждания и нуждаещите се лица новия начин на получаване на помощните средства:

  • Пестите време тъй като процедурата е бърза и лесна:

След посещение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК ще Ви бъде издаден по електронен път решение/протокол за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще можете да подадете заявление към Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, като то ще бъде изпратено от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК по електронен път към институцията.

РЗОК/НЗОК ще ви извести за издадено одобрение за предоставяне на ПСПСМИ на посочен от Вас телефон и/или имейл адрес, без да се налага да ходите до техен офис.

  • Имате свобода на избор:

Можете да получите Вашето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие от цялата страна независимо в кое селище на България живеете. Ние доставяме до всички селища на България.

Какво трябва на направите, за да се възползвате от финансовата помощ за получаване на ПСПСМИ чрез РЗОК / НЗОК:

  1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК. Там ще Ви бъде издадено решение/протокол в електронен формат за предписване на помощни средства и медицински изделия.
  2. Трябва на място да попълните електронно заявление към решението/протокола за съгласие с предписаните помощни средства и медицински изделия и нуждата от предоставянето им. Може да упълномощите друго лице, което да подаде заявлението Ви.
  3. Електронното Ви заявление ще бъде разгледано от експертни комисии на НЗОК/РЗОК и ще издадат одобрение или мотивиран отказ. Одобренията ще съдържат данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, регистрационен номер, дата на издаване и предписаните помощни средства и медицински изделия с техните кодове в НЗОК системата.
  4. При издадено одобрение или мотивиран отказ Вие или упълномощеното от Вас лице ще бъдете информирани чрез писмено съобщение на посочена от Вас имейл адрес и/или по телефон. Не се налага да посещавате офис на РЗОК за да получите физически документ удостверяващ това одобрение.
  5. След като се идентифицирате пред нас с лична карта, заедно с номера и датата на одобрението за отпускане на  предписаните помощни средства и медицински изделия, ние, като фирма сключила договор с РЗОК, ще ви предоставим (доставим) нужното Ви помощно средство или съответното медицинско изделие. Естествено ако помощтта предоставена от НЗОК е недостатъчна за покриване на цялата сума от стойността на продукта, разликата трябва да бъде доплатена от Вас и тогава продукта ще бъде получен (доставен).

Друга полезна информация:

РЗОК разглежда заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност до 1000 лв.

Само НЗОК разглежда заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност равна или по-висока от 1000 лв.

Единствено когато поради технически причини от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК не могат да подадат заявлението за отпускане на ПСПСМИ по електронен път към РЗОК, само тогава има предвидена възможност за подаването му на хартия.

Предписването на ПСПСМИ се извършва по спецификацията на НЗОК с код, без да се посочват конкретни търговски имена на продукти или фирми. Ние като търговец на дребно работим с огромен асортимент от продукти, който са регистрирани в НЗОК за безплатно получаване.

Ако нямате възможност да закупите помощно средство или медицинско изделие, след като направите своя избор на помощно средство и ни предоставите необходимите данни, ние ще запазим съответното помощно средство за Вас, докато получите одобрението от РЗОК/НЗОК.  След това Вие ще можете да вземете изделието от наш офис или да го доставим до адреса Ви или офис на куриерска фирма.

Ако помощното средство се получава не от упълномощеното лице, а негов близък или роднина, ще са ни необходими данните и на двете лица.

Ние от Лек.бг предлагаме и безплатна доставка за определени групи помощни средства за хора с увреждания при закупуване по телефона или от сайта WWW.LEK.BG от клиенти от всички селища на страната.

Отпускане на средства за ремонт на ПСПСМИ

Какво трябва да направите, за да ремонтирате Вашето ПСПСМИ по НЗОК:

Вие или упълномощено от Вас лице трябва да подаде зачвление за ремонтна дейност (по образец) до директора на РЗОК. Заявлението може да бъде изпратено и с писмо с обратна разписка (известие за доставка), чрез всички лицензирани пощенски оператори.

Разглеждането и одобряването на заявленията се извършва от експертна комисия в РЗОК.

Одобрение за предоставяне на ПСПСМИ или мотивиран отказ се издава от директорът на РЗОК. Мотивиран отказ се издава при несъответствие с условията, посочени в списъка-спецификация с ПСПСМИ, който е публикуван на страницата на НЗОК. Издаденото одобрение е в електронна форма, така че не е необходимо да посещавате отново офис на РЗОК.

Ние, като фирма сключила договор с РЗОК, се ангажираме да предоставим ремонтна дейност на Вашето ПСПСМИ. За целта, Вие или упълномощено от Вас лице, трябва да се идентифицирате пред нас - ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрение за ремонтна дейност. По зададени критерии ние ще отбележим в специализирания софтуерен продукт предоставената ремонтна дейност. Самото изделие трябва да стигне за Ваша сметка до наш офис и след като извършим ремонта ние ще го доставим до указан от Вас адрес или офис на куриерска служба отново за Ваша сметка.

Други начини, по които може да получите финансова помощ за закупуване на помощни средства за деца с увреждания:

Община по местоживеене

Можете да кандидатствате към вашата община за еднократна помощ при закупуване на помощно средство за Вашето дете.

Фонд  "Протегни Ръка"

Фонд "Протегни Ръка" е благотворителен фонд на служителите на "ПроКредит Банк" АД. Този фонд се използва за финансово подпомагане при закупуване на помощни средства на деца с увреждания до 18 годишна възраст. Ежегодната помощ която можете да получите е до 1000.00 лв за дете. В определени случаи може да се кандидатства и за по-големи суми, в зависимост от нуждите на детето и социалното положение на семейството му.

За повече информация и начин на кандидатстване, вижте тук: http://www.protegniraka.bg

Фонд "Социална Закрила"

Фонд "Социална Закрила" отпуска целеви помощи за закупуването на специализирани помощни средства за деца с увреждания. Фондът отпуска до 2000.00 лв за дете годишно. Подава се писмено заявление (предложение) и социален доклад, изготвен от агенция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата или семействата, продружен със съпътстващи документи, доказващи необходимостта от помощта.

За повече информация и начин на кандидатстване, вижте тук

http://www.mlsp.government.bg/fsp/default.asp?pid=187

Фондация "Помощ за благотворителността"

Фондацията отпускат целеви помощи за закупуването на специализирани помощни средства за деца с увреждания.

За повече информация и начин на кандидатстване, вижте тук: http://bcaf.bg/

Българската Коледа

"Българската коледа" помогна на много деца с диагноза Детска Церебрална Парализа за закупуване на помощни средства или лечение.

За повече информация и начин на кандидатстване, вижте тук: http://www.bgkoleda.bg

Меню

Настройки

Създайте безплатен акаунт, за да запазвате любими продукти.

Вход

Създайте безплатен профил, за да запазвате желани продукти в списъци с желания.

Вход