Кликнете за още продукти.
Не бяха намерени продукти.

ОБЩИ УСЛОВИЯ на LEK.BG

ВАЖНО!
Моля внимателно прочетете по-долу, преди да използвате уеб сайта ни!

Ако ползвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията му.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ условията ни, моля не използвайте сайта.
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които “Парагон Трейдинг” ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина LEK.BG.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на LEK.BG или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра LEK.BG  на IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Правила за използване на сайта
„Парагон Трейдинг” ООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на интернет сайта LEK.BG ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани сайта ни (наричан по-долу "Сайта") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните търговски марки.
Не се разрешава материалите в Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или споделяни, за каквато и да било обществена или търговска цел. Публикуването на информация от този сайт в други сайтове без писмено наше разрешение е забранено!
Материалите и информацията публикувани в Сайта са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните
Материалите, стоките и услугите в Сайта са ограничени само до посочените условия за всеки един от тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на LEK.BG по отношение на стоките и услугите, които се предлагат в Сайта зависят от вносителите и/или дистрибуторите на предложените продукти и ЗЗП, и нищо публикувано в този сайт не може да ги промени. LEK.BG не дава гаранция за коректността и пълнотата на публикуваните материали, описания или услугите на този Сайт. Парагон Трейдинг ООД има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваната информация, стоки, услуги и/или цени. Възможно е да има публикувана информация за стоки или услуги, която да е остаряла, като Ние не поемаме отговорността да ги актуализираме.
Възможно е публикуваната информация в Сайта, да се отнася до стоки, услуги, софтуер, които не се предлагат към момента.
За информация за наличните предлагани продукти се свържете с нашият отдел за подръжка на клиентите, на посочените координати за контакти в сайта.

Ограничение на отговорността
LEK.BG, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо LEK.BG за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер
Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Информация от потребителите
LEK.BG не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до LEK.BG с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.
LEK.BG използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси, за да може да ви предостави услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви изпълним вашите поръчки,  или да поддържаме контакт с Вас относно използваните от вас услуги или да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти.
Ние не продаваме, не отдаваме под наем или на лизинг и не предоставяме по никакъв начин изпратената от Вас лична информация на трети лица..

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица
Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. LEK.BG не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност, за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин LEK.BG по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайто на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт
Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на LEK.BG. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки
LEK.BG има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, LEK.BG има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки
Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от LEK.BG сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. името на компанията и адреса ни на управление  – „Парагон Трейдинг” ООД , гр. Стара Загора 6000, ул. Патриарх Евтимий 93А, BG123603909
2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Срокове и Доставка.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас. Заплащате разговорите с наши телефони съгласно Вашият тарифен план с Вашият телекомуникационен оператор.
6. Начините за Доставка са описани подробно в страницата "Доставка".
7. При извършване на продажбата, ние издаваме фискален касов бон за всяка закупена стока. Молим Ви да пазите получения издаден бон и да ни го предоставяте при замяна на стоката съгласно Българското законодателство. Не може да бъде извършвано връщане на стока без наличието на касовия бон.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В този случай трябва да иницирате процедура връщане на продукт от Вашия профил в сайта в секция "Връщания на стока". Разходите за връщания на стока са за сметка на клиента, освен в случаите за несъответствие на стоката със заявката. 

При отказ на опакован продукт от парфюмерия с нарушена опаковка или използван се удържат 20% от сумата.
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на LEK.BG само при несъответствие при несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата и доставчикът заменя стоката, ремонтира я в законоустановения срок или възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

Връщане продукт от поръчка класираща се за бонуса "Безплатна доставка"

Тъй като безплатаната доставка е бонус, който Лек.бг дава на клиентите си за поръчки над определена сума, при връщане на продукт от поръчка с безплатна доставка, ако стойността на поръчката, след изваждане на стойността на върнатия продукт, падне под изискуемата за безплатна доставка сума, стойността на доставката се удържа от върната на клиента сума.

Например ако сте поръчали 3 продукта по 30 лв, сумата на поръчката става 90лв. Вие се класирате за бонуса "Безплатна доставка до офис на Спиди". Ако след доставката решите, че искате да върнете един от продуктите, то сумата на поръчката става 90-30=60 лв. В този случай възстановявайки сумата за продукта, Лек.бг ще удържи сумата за доставка от стойността на продукта, който връщате.

Ако връщате и 3те продукта от поръчката, сумата за доставка също ще бъде удържана, ако вие като клиент при направата на поръчката не сте избрали най-евтиния вариант за доставка предлаган от сайта.

Повече за това как да върнете продукт може да прочетете ТУК в страницата за връщане на продукт.

МНОГО ВАЖНО!!! При получаване на пратката ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да проверите външния вид на пакета за разкъсвания, смачквания и/ли намокрения, които биха могли да увредят продукта вътре. В този случай поискайте от куриера отваряне на пратката за да се уверите в целостта и функционалността на продукта въпреки повредите по пратката.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
БЕЗ протокол за увредена пратка издаден в момента на констатация, рекламации за увреден при транспорта продукт няма да бъдат уважавани, а ще се счита, че стоката (продукта) са получени в изряден вид съгласно договара за продажба.
Непотърсени и неполучени от офиса ни поръчки до 14 дни, автоматично се анулират.

Условия за препратки към този Web сайт.
Сайт с препратка към LEK.BG трябва да отговаря на следните условия:
може да сочи към съдържание на LEK.BG, но не и да го копира;
не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на LEK.BG;
не трябва да посочва неявно, че LEK.BG налага или препоръчва него или продуктите му;
не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на LEK.BG
не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.

Общи бележки
LEK.BG управлява този Сайт от офисът си в Стара Загора, България. LEK.BG не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. LEK.BG може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Меню

Настройки

Създайте безплатен акаунт, за да запазвате любими продукти.

Вход

Създайте безплатен профил, за да запазвате желани продукти в списъци с желания.

Вход